/tema1/UserFiles/20130318114111.png 

AMACIMIZ     :
 

İşyerlerinde işveren kendi işi ile uğraşırken,iş kaybına uğramadan işyerinde doğabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı önlemleri,  işveren adına çalışanlarla beraber almaktır.Böylece işverenin sorumluluğunu yerine getirmesine  yardımcı olmaktır.


HEDEFİMİZ   :

Türkiye'deki işyerlerinde 
görülen iş kazaları ve meslek hastalıklarını minimuma indirmek, bu konuda bilinçli, eğitilmiş bir çalışan kitlesi oluşturmak için vargücümüzle çalışmaktır.

KARESİ OSGB
                  

Balokesir’de İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda hizmet vermek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca  02/07/2012  tarih ve 210 Belge numarası ile onaylanarak yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

Bünyesinde ihtiyaca göre istenilen sayıda hem İşyeri Hekimi hem de İş Güvenliği Uzmanı bulundurmaktadır.

Türkiye’de ki tüm işyerleri, kendi işlerini yaparken, iş kazası doğurabilecek " tehlike kaynakları " nın farkında bile değildirler. Bazen de işyerlerinde özellikle kimyasal maddelerin, "çalışanların sağlıkları" nı kısa, orta ve uzun vadede nasıl etkilediklerini görememektedirler.

İşte  KARESİ OSGB  işyerlerinin bu sorunlarınyı halletmek ve teftiş esnasşnda şirketin zarar görmemesi için önceden tedbirler alan bir şirket olarak kurulmuş ve faaliyetine başlamıştyır.

20 Haziran  2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" , 50 işçi ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerinde, işverenlere İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda önemli sorumluluklar yüklemektedir. İşyerlerinde işyeri hekimi,iş güvenliği uzmanı ve sağlık memurunun bulunmasını şart koşmaktadır.

İşletmeniz, İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı konularında herhangi bir İş Sağlığı ve Güvenliği Ortak Sağlık Birimleri (OSGB) ile anlaşarak hizmeti alabilirler.

KARESİ OSGB bünyesinde ;

> Sertifikalı İşyeri hekimi ,sağlık hemşiresi (sağlık memuru)

> Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanı

bulundurarak  hizmet  vermektedir.  
                                                                                                  
 

Balıkesir web tasarım